Systemy motywowania uczniów

Niedługo skończy się rok szkolny. Zanim jednak dzieci wybiegną na podwórko, zanim wyjadą na kolonie i obozy, rodzice podsumują ich rok nauki zerkając na oceny na świadectwie szkolnym. Niektórzy nie będą mieli powodów do radości, jednak wielu uczniów będzie mogło się pochwalić świadectwem z czerwonym paskiem. Jak wspierać zdolnego ucznia? Motywować go do nauki? Jak pomagać tym, którzy chociaż zdolni, to mają ekonomiczny problem z zakupem książek, pomocy naukowych czy nawet ubrania do szkoły?

https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/12/15/06/42/kids-1093758_960_720.jpg

Uczenie się wymaga motywacji, ale niestety czasami też pieniędzy

Pozytywna motywacja

Oczywiście duży wkład powinni mieć nauczyciele i rodzice, którzy obcują ze zdolnym uczniem. Motywowanie go, pozytywne wspieranie w kryzysie, ale także nagradzanie za dobre wyniki to podstawy, by czuł się doceniany za swoją pracę i dotychczasowe osiągnięcia. Motywowanie, to nie tylko pozytywne oceny w dzienniczku, ale także dyplomy, wyróżnienia, nagrody rzeczowe. Dobry uczeń może mieć także szanse na wyjazd na obóz czy dodatkowy kurs. Dlatego, jeśli faktycznie jest zdolny i chce tego – powinien brać udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, olimpiadach, turniejach. Niezależnie od tego czy osiąga znakomite wyniki w sporcie, w naukach ścisłych, czy pisze wiersze. Często wymaga to poświęcenia ze strony rodziców, którzy finansują dojazdy albo dowożą dziecko na dodatkowe zajęcia, jednak rozwój umiejętności procentuje na przyszłość.

Stypendia dla szkół, nagrody dla uczniów

Dobry uczeń może także uzyskiwać regularnie dodatkowe pieniądze (sprawdź). Zarówno urzędy wojewódzkie, jak i prywatne firmy fundują stypendia dla szkół oraz zdolnych uczniów. Te dla uczniów uzyskujących najlepsze wyniki w nauce i zajmujących wysokie pozycje na olimpiadach międzyszkolnych sięgają nawet kilkuset złotych miesięcznie. To nie tylko spory zastrzyk gotówki dla ucznia czy całej rodziny, ale także wsparcie w rozwoju pasji – kupowaniu ubrań czy butów sportowych, sprzętu sportowego, finansowanie wyjazdów i obozów, a nawet badań naukowych.

Minimum socjalne

Na stypendia mają szanse także uczniowie, którzy nie osiągają wybitnych wyników, ale po prostu są w trudnej sytuacji materialnej. Dla nich stworzony system stypendiów socjalnych, o które mogą ubiegać się w lokalnych urzędach gminnych i socjalnych. Ze stypendium można zakupić książki, artykuły papiernicze, ubrania, a także finansować dojazdy do szkoły czy gorące posiłki. Czasami stypendium socjalne jest niezbędne w przypadku, gdy uczeń z biednej rodziny ma wybór między skończeniem szkoły a pójściem do pracy – dalsza edukacja, chociaż kosztuje, może przynieść dziecku większe szanse na wyższe dochody i wyrwanie się z nie zawsze korzystnego środowiska czy z patologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *