Stypendia dla najlepszych uczniów

Masz zdolne dziecko? To powód do dumy. Warto pomyśleć o zdobyciu dodatkowych środków finansowych na jego rozwój. Talent artystyczny, nieprzeciętne wyniki w nauce lub wysokie osiągnięcia sportowe – to niektóre kryteria, na których podstawie można ubiegać się o stypendium. Oto kilka z nich.

źródło: pixabay.com

źródło: pixabay.com

Stypendia za wyniki w nauce

Wyjątkowo zdolni uczniowie mogą złożyć wniosek o stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Zazwyczaj w szkole publicznej i prywatnej taką gratyfikację finansową może otrzymać uczeń, który uzyskał wysoką średnią ocen w semestrze. Średnią ocen ustala zwykle komisja stypendialna składająca się z nauczycieli i niekiedy też uczniów. Nie bez znaczenia do uzyskania stypendium jest także ocena z zachowania.

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

To szczególne wyróżnienia dla ucznia, który wykazuje wyjątkowe zdolności przynajmniej w jednej dziedzinie. Stypendium Prezesa Rady Ministrów zwykle otrzymuje uczeń z jednej szkoły na okres od września do czerwca. To najczęściej laureat olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim.

 

Stypendia pozarządowe

Szkoły mogą ubiegać się także o środki pozarządowe na rozwój dzieci. Jednym z nich jest program „Mistrzowie matematyki” skierowany do organizacji, które mogą składać wnioski o stypendia matematyczne (kliknij) na rzecz uczniów i studentów. Zostało niewiele czasu, aby złożyć wniosek, bowiem do 22 kwietnia 2016 roku. Szczegółowe informacje na temat tego programu stypendialnego mBanku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *