Stypendia dla najlepszych uczniów

Masz zdolne dziecko? To powód do dumy. Warto pomyśleć o zdobyciu dodatkowych środków finansowych na jego rozwój. Talent artystyczny, nieprzeciętne wyniki w nauce lub wysokie osiągnięcia sportowe – to niektóre kryteria, na których podstawie można ubiegać się o stypendium. Oto kilka z nich.

źródło: pixabay.com

źródło: pixabay.com

Stypendia za wyniki w nauce

Wyjątkowo zdolni uczniowie mogą złożyć wniosek o stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Zazwyczaj w szkole publicznej i prywatnej taką gratyfikację finansową może otrzymać uczeń, który uzyskał wysoką średnią ocen w semestrze. Średnią ocen ustala zwykle komisja stypendialna składająca się z nauczycieli i niekiedy też uczniów. Nie bez znaczenia do uzyskania stypendium jest także ocena z zachowania.

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

To szczególne wyróżnienia dla ucznia, który wykazuje wyjątkowe zdolności przynajmniej w jednej dziedzinie. Stypendium Prezesa Rady Ministrów zwykle otrzymuje uczeń z jednej szkoły na okres od września do czerwca. To najczęściej laureat olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim.

 

Stypendia pozarządowe

Szkoły mogą ubiegać się także o środki pozarządowe na rozwój dzieci. Jednym z nich jest program „Mistrzowie matematyki” skierowany do organizacji, które mogą składać wnioski o stypendia matematyczne (kliknij) na rzecz uczniów i studentów. Zostało niewiele czasu, aby złożyć wniosek, bowiem do 22 kwietnia 2016 roku. Szczegółowe informacje na temat tego programu stypendialnego mBanku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *