Zaburzenia neurologiczne u dzieci

Chociaż wiele poważnych chorób można już zdiagnozować u dzieci w brzuchu mamy, a nawet część z nich wyleczyć zanim dziecko się urodzi, także po narodzinach warto obserwować dziecko. Aż setka dzieci na 1000 ma bowiem różne zaburzenia neurologiczne. Część z nich wymaga rehabilitacji czy prostych ćwiczeń, inne poważnie mogą zaburzyć rozwój malucha i w przyszłości bardzo utrudnić mu normalne funkcjonowanie.

[…]